Tupoksi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlingan Anak yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertangungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.